Nesodden kulturråd

"Hva skal vi med en kunstsamling?"

 

Mangelen på ressurser til å ta vare på kunsten som befolkningen eier, til tross for at den kommunale samlingen representerer store verdier ble et sentralt spørsmål i dagens panelsamtale "Hva skal vi med en kunstsamling?".

For det må på plass midler hvis kommunen skal gjøre mer på dette området. Er det politisk vilje til retningslinjer og forvaltning av kommunens eiendom? Vi ønsker svar fra politikerne! NKR representerer kulturfeltet på Nesodden, blant annet det visuelle. I april presenterer vi en plan for forvaltning og innkjøp. Dette gjør vi ulønnet. Nesodden Kulturråd representert ved leder Linn Cecilie Ulvin, takker for samtalen med leder i kultur og miljøkomitéen, Vidar Sæbjørnsen, kultursjef i Nesodden kommune, Ellen Knutsen, og billedkunstner og styremdlem i Nesodden kunstforening Bjørg Omholt. God ledelse av journalist kathrine Geard, og arrangement av Nesodden kunstforening og Vibeke Lunel.

 

NESODDEN KAN BLI EN INNOVATIV KOMMUNE GJENNOM SATSING PÅ KULTUR, SOSIALT MANGFOLD OG MILJØ

 

I 2019 fortsetter Nesodden Kulturråd å jobbe for en langsiktig satsing for kommunen. Nesodden Kulturråd samler kulturfeltet, og tegner det lokale kulturkartet. Det vil vi ha alle interesserte med på! Svarene vi allerede har forteller oss at lokal satsing på kultur skal kobles til utvikling av andre nødvendige områder. Større ambisjoner må til for å satse innovativt. Kultur bør ha en viktig rolle. Kultur skaper møter, samler, engasjerer og lærer oss om den verdenen vi lever i - kultur engasjerer topp og bredde, det er ryggraden i et levende lokalsamfunn. Potensialet i kulturfeltet må kobles med grunnpremissene for samfunnsutviklingen. Et innovativt og fremtidsrettet lokalsamfunn må være bærekraftig, når det gjelder økonomi, mangfold og miljø.

 

Det som mangler i kommunen er en bred, grundig, faglig og langsiktig satsing på kultur. Politikere som satser på profesjonalitet og kvalitet - for alle, som en investering for framtida. Nesodden Kulturråd mener kommunen må satse på kulturhus, og faglig fundert utredning. Dette handler om å finne ut hva vi har, hvordan vi bruker det, hva vi trenger nå, og hva vi kan komme til å trenge de neste tiårene, når vi tar i betraktning både de ambisjonene vi har og de utfordringene som venter oss.

 

Nesodden er kommunen det bor flest kunstnere og kulturarbeidere i Norge pr. innbygger. Vi bor her, men få av oss har mulighet til å jobbe her. De fleste arbeider utenfor kommunen, og oppsøker kulturtilbud andre steder. Nesodden vokser, flere bør arbeide lokalt, fritidstilbud må bedres og det må satses på fellesskapsløsninger, like rettigheter for alle, i et nært, trygt og godt miljø.

 

Nesodden kulturråd

NKR er en selvstendig, uavhengig organisasjon og representerer hele kulturfeltet, styret utgjør et kompetansefellesskap som ser verdi i et lokalt miljø. Alle er velkomne som støttemedlemmer. NKR har eksistert siden 2016, og på den korte tiden har vi bidratt med fagkunnskap slik at Nesodden kommunes planer får styrket relevans, med juryeringer, støtte til lokale kulturaktører og forslag til organisering og bruk av fellesskapets penger basert på faglighet, kommunikasjon i kulturfeltet, og større offentlighet rundt kultur. Bevisstheten om at Nesodden i dag faktisk ikke er en kulturkommune siger inn. Realitetsorientering må til for å forstå et felt, og ta det på alvor. Interessen for de mulighetene som ligger i kulturfeltet deler vi med både politikere og innbyggere. NKR har invitert alle politiske partier til å møte oss denne høsten, og møtt stor interesse.

 

Valgår

Det er kommunevalg i år, og partier og lokalpolitikere bør ha ambisjoner om vise at de vil få få til noe eget - til glede og nytte for hele befolkningen. Eksempler på hva slags ressurs kulturen er i samfunnet blir fokus for vårt offentlige arrangement 28 mars, i forkant av Årsmøtet. Der inviterer vi spennende og kunnskapsrike aktører til å fortelle om kultursatsing. Vi håper å se alle som er opptatt av samfunnsutviklingen på Nesodden der.

 

Kommunepolitikken mangler kulturfeltet. Vi oppfordrer kunstnere og kulturfolk på Nesodden om å delta i den lokale dugnaden for fellesskapet, i politikken. Ved å bli støttemedlem i organisasjonen vår gir du oss muligheten til å være mer aktive, lage flere møtepunkter, utvide dialogen, lytte, støtte og videreføre initiativer, ønsker og behov både til politikere, administrasjon, kulturfeltet og lokalsamfunnet for øvrig.

 

Velkommen til Åpent møte og Årsmøte på Flasken bar og Restaurant 28 mars kl.1800!

 

For styret i Nesodden kulturråd

Linn Cecilie Ulvin Leder

Kulturrådet Blogger

 

Vi i kulturrådet har og skal ha mange tanker og meninger om kunst- og kulturfeltet i vår langstrakte kommune. Det kan være vanskelig å finne en arena som når ut til flest mulig og samtidig de rette mottakerne i dagens samfunn.

 

Vi vil derfor prøve oss på litt blogging fra tid til annen, dette vil omhandle temaer som opptar oss i rådet og som vi ønsker å rette søkelyset mot.

 

Vi håper at dere vil ha glede og nytte av dette i tiden som kommer!

 

 

Alt godt, 

 

Nesodden Kulturråd