Nesodden kulturråd

Protokoll fra Årsmøte i Nesodden Kulturråd 2018

Årsmøte for Nesodden Kulturråd ble avholdt på Vanntårnet 22 mars 2018.

ÅRSMØTE  FOR NESODDEN KULTURRÅD
 
22. Mars 2018, kl. 1930-2100 på Galleri Vanntårnet
 
Møtepapirer kan lastes ned her
https://drive.google.com/drive/folders/1TF3eFLDkPiVGDC98S7MGOuKCUTrMTMlN 
 
 
Saksliste
1. Registrere de fremmøtte stemmerettshavere
2. Velge møteleder, referent, tellekorps samt to representanter, som sammen
med møteleder skal underskrive protokoll
3. Godkjenne innkalling og saksliste
4. Behandle kulturrådets årsmelding
5. Behandle innkomne saker – Ingen saker meldt
6. Behandle evt forslag til vedtektsendringer
7. Behandle kulturrådets handlingsplan for kommende år
8. Behandle regnskap og budsjett samt fastsette medlemskontingent
9. Velge representanter til kulturrådets styre etter nominasjon fra valgkomitéen
Valgkomitéens innstilling:
Linn Cecilie Ulvin (1969) Forfatter, billedkunstner, kurator. Sittende leder. 1 år (av 2)
Ikke på valg.
Hege Schøyen Dillner – (1967) Konserndirektør i Veidekke – Styremedlem. 1 år (av
2) Ikke på valg.
Simen Christiansen - Arkitekt – Styremedlem. 1 år (av 2) Ikke på valg.
Anne Line Sund –(1961) Kunsthåndtverker. 1 år (av 2) Ikke på valg.
Marius Hauglie (1980) Studerer grafisk/digital design og markedsføring–
styremedlem, 2 år
Kine Lillestrøm (1977) – Billedkunstner – styremedlem, 2 år
Terje Bjørsvik (1963) - Manusforfatter, filmarbeider – styremedlem, 2 år
Anne Lande (1958) Jazzmusiker, tekstforfatter, produsent – 1. vara, 1 år
Anne Haugsgjerd (1944) - Grafisk formgiver – 2. vara, 1 år
Sissel Efjestad - Keramiker og billedkunstner, 3. vara, 1 år   
Grete Johanne Neseblod (1980) – Billedkunstner – 4. vara, 1 år
10. Velge representanter til valgkomitéen
Valgkomitéens innstilling:
Jørn Erik Ahlsen Alkanger, musiker, produsent, tidligere medlem av Nesodden
Kulturråd
Toni Sundaune, kordirigent
 
 
 
 
 
 
 
 

.