Nesodden kulturråd

Kommuneplanens arealdel

(publisert 17 juni 2018)

 

Nesodden Kulturråd har vært på informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel, godt lagt frem av dyktige kommuneansatte. Takk for orienteringen! Vi gjentar gjerne oppfordringen til alle som har meninger om, og er oppfatt av spesifikke områder på Nesodden om å sende inn skriftlige innspill innen høringsfristen 1 august. 

Her kan du lese arealdelen:

 

Kommuneplanens arealdel 

 

Gi innspill til Kommuneplan for Nesodden

(pubilsert 14 juni 2018)

 

Vi skal gi innspill til Kommuneplan for Nesodden, skal du gi innspill til planer der du bor? Husk at din mening betyr noe.

Kommuneplanen er det øverste strategiske styringsdokumentet i en kommune. Frist for innspill er 1 august. 

I kveld kl. 18.30 er det informasjonsmøte på Tangenten i ungdomsarenaen, og på Fagerstrand på Bakkeløkka mandag 18. juni kl. 18.30.

Dersom du har synspunkter du mener vi bør høre, så ta kontakt.

 

Kommuneplan 2018-2042

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra i år deltar vi i juryen for Den Kulturelle Skolesekken på Nesodden

(Publisert 11 juni 2018)

Vi er heldige i Nesodden kommune fordi det finnes flere dyktige kunstnere som ønsker utvikle verksteder til Den Kulturelle Skolesekken, slik at elevene i våre skoler skal få et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Det er ganske moro at matematikk-kompetansen økes gjennom sterkere satsning på kunst!

Fra i år deltar vi i juryen for Den Kulturelle Skolesekken på Nesodden. DKS tilbyr elevene på Nesodden en rekke kulturopplevelser hvert år. I tillegg til tilbudene kommunen får fra Akershus fylke, får elevene også treffe lokale kunstnere med egne tilbud for skolene på Nesodden. 

1. Juni var det møte på Berger skole og behandling av søknader som skal tildeles økonomiske midler for lokale prosjekter for 2018-2019. Til stede var Ellen Knutsen (kultursjef), Ingrid Kringlebotn (skolefaglig rådgiver), Anne Line Sund (Nesodden kulturråd), Henriette Elnan (Kulturskolen), Birgitte Sveen Jørstad (undervisningsinspektør Berger skole).

To prosjekter av særdeles god kvalitet ble innstilt. Skolene på Nesodden, elever og lærere har all grunn til å glede seg til å kunne delta i de kommende verkstedene, følg med for offentliggjøring! Informasjon om DKS finnes på kommunens nettsider. Program finnes her:

Den kulturelle skolesekken 

 

 

 

Ikke kødd med fattigdom

(publisert 7 juni 2018)

 

Hvem er de fattige som oppfordres til å flytte? De er i stor grad kunstnere og kulturarbeidere, skriver Linn Cecilie Ulvin, styreleder i Nesodden kulturråd

 

Ikke kødd med fattigdom 

 

 

 

 

 

Møte med rådmannen

(publisert 7 juni 2018)

På møte med rådmannen i Nesodden Kommune, Wencke Folberg og kultursjef Ellen Knutsen. Rådmannen er øverste administrative leder av kommunen som vi setter pris på å bli kjent med. 

Vi har over tid løftet fram at Nesodden bør får en kunstplan som kan styrke kommunens arbeid med kultur, og er glade for å få snakke om strategier for bedring av kulturfeltet for alle! På møtet var også Nesodden Kunstforening og Nesoddparken invitert. 

 

Bildet: Wenche Folberg og Linn Cecilie Ulvin, Nesodden Kulturråd. På møtet deltok også Hege Schøyen Dillner fra Nesodden Kulturråd, Vibeke Lunel fra Nesodden Kunstforening og Marianne Gathe fra Nesoddparken.

 Hvis du har savnet oppdateringer fra oss, kan vi fortelle at det skjer masse!

 

Siden svært vellykket årsmøte og Folkemøte i mars, har vi konsentrert oss om å starte opp et nytt styre, og organisere oppgaver framover. Handlingsplan for 201-2020 og vedtekter der kulturfaglig kompetanse er styrket finner du på nettsiden vår! 

 

Handlingsplan

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort søknadsfrist!

Oppfordrer alle i kulturfeltet med et profesjonellt prosjekt som kan relateres til Nesodden om å søke dette. Kr 200 000 skal fordeles til kultur - søknadsfrist 1 juni!

Nesodden Kulturråd deltar i juryeringen. Vi ønsker faglig sterke prosjekter fra hele kulturfeltet, spre ordet!

 

https://www.nesodden.kommune.no/kultur-f…/kultur/kulturfond/  

 

 

 

 

Frist for å søke Kulturfond 1. juni!

Frist for å søke Kulturfond 1. juni! Dette bør alle i kulturfeltet som jobber med prosjekter som kan relatere seg til Nesodden sjekke ut! Fondet er på Kr 200.000, og støtten kan gis til kunst- og kulturtiltak innenfor alle felt. 
Vi er med i juryen, og ser fram til faglig sterke søknader og prosjekter med ambisjoner.

 

https://www.nesodden.kommune.no/kultur-f…/kultur/kulturfond/ 

 

 

 

 

 

 

Prosjektmidler til DKS

Kommunen utlyser prosjektmidler til verksteder i Den kulturelle skolesekken innenfor film, musikk, scenekunst eller visuell kunst. Frist 15 mai. Vi deltar i juryeringen, kom igjen med de gode søknadene deres!

 

DKS