Nesodden kulturråd

Styret for Nesodden Kulturråd 

Linn Cecilie Ulvin, leder

Foto: Annar Bjørgli

Linn Cecilie Ulvin (f.1969)

 

Billedkunstner, forfatter og frilans kurator. Publisert to romaner på Tiden forlag.

Utdannelse fra Kunstakademiet i Oslo, Skrivekunstaklademiet i Hordaland og The Desmond Jones School of Mime and Physical Theatre. 
Bakgrunn i teater, med regi, skuespill, og dramatikk. 

 

Kurator, prosjektleder og kunstkonsulent med vekt på egne initiativer og kunst i offentlige rom.

d.d Kunstkonsulent og kurator for SAMMENomGATA, Kulturetaten, Oslo Kommune,  temporært kunstprosjekt i forbindelse med oppgradering av Thorvald Meyers gate 2018-2021.

Oppdrag for Oppegård Kommune  som kunstfaglig prosjektleder og kurator for kunst til Edvard Griegs vei omsorgsboliger.

Styreverv: leder for forfatterklubben ved Tiden forlag, styrmedlem Unge Kunstneres Samfund. 

 

Simen Storhaug Christiansen, styremedlem

Simen Storhaug Christiansen (f.?)

 

Arkitekt.

d.d. arkitekt hos Lund Hagem Arkitekter AS.


Utdannet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Einar Granum Kunstfagskole


.

 

Anne Line Sund, styremedlem

Anne Line Sund (f. 1961)

 

Selvstendig næringsdrivende, med internasjonal utstillingsvirksomhet.


d.d. Førsteamanuensis i keramisk kunst, Kunsthøgskolen i Oslo

Statens Garantiinntekt for kunstnere.


Øvrig virksomhet:Symposium Lagos Nigeria, økonomisk konsulent i Oslo Kommune, utstillingsdesign Format og RAM galleri, samt Kunstindustrimuseet i Oslo. Daglig leder RAM Galleri.


Styre - og tillitsverv: Norske Kunsthåndverkeres sentralstyre, Oslo Open, NKOA, innstillingskomite statlige stipend, Akershus Kunstsenter, Kunstnerforbundets Kunsthåndverkråd. 

Hege Schøyen Dillner, styremedlem

 

Hege Schøyen Dillner (f. 1967) 


d.d. Konserndirektør i Veidekke ASA, eiendom/entreprenør, ansvar for bærekraft, grønn omstilling, samfunnsansvar, HR, kunstforeningen.

Ledet Kunnskapsdepartementets utvalg for fremtidens fagutdanning, der en av utvalgets anbefalinger var å styrke de praktisk estetiske fagene i grunnskolen. 

Ledererfaring fra offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt. 

Divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet. 

Lang erfaring innen endringsledelse og organisasjonsutvikling i ulike selskap. NRK: opplæring i film/fjernsynsproduksjon og designfagene. 

Styreverv: Grønn Byggallianse, Store Norske på Svalbard, Arkitekt og designhøyskolen i Oslo 

Kine Lillestrøm, styremedlem

Kine Lillestrøm (f.1977)

Billedkunstner. Aktiv utstiller, og har utført flere kunstprosjekter i offentlig rom.

 

Utdannelse fra kunstakademiet i Oslo.

 

Jobber som kunstkonsulent, og har tidligere jobbet på Nobels fredssenter som driftskoordinator.

Terje Lind Bjørsvik

Terje Lind Bjørsvik (f.1963)

Manusforfatter, filmarbeider, prosjektleder. 

Utdannelse fra Strykejernet, kunsthistorie, litteraturvitenskap og TV-produksjon fra UiBergen, prosjektledelse fra BI. 

 

Jobbet 25 år i film og TV, 4 år som prosjektleder i Norsk filmforbund, ett år som jr.produsent / manusforfatter i 10.000 images.

 

Engasjert i Viken filmsenter og Saga skatehall. Bygger opp landets første dagsavis på nett, Naturpress.

 

Marius Hauglie, styremedlem

Foto: Toril Sørlie

Marius Hauglie (f.1980)

Utdannet digital markedsfører/visuell innholdsprodusent.

Har jobbet 12 år med markedsføring i ulike bedrifter i Norge og Danmark. 

 

Vært fast instruktør for Nesoddrussen siden 2013. Drevet med stand up, og startet Nesodden Stand Up klubb i 2013.